Скляренко

  • Математика. 11 клас: Розв’язання всіх завдань: До збірника завдань для державної підсумкової атестації з математики / Упоряд. О. В. Скляренко, Н. Б. Чистякова.— , 2012 — 144 с.
    Посібник, створений для ефективної підготовки до державної підсумкової атестації з математики, містить розв’язання всіх завдань з видання «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас» (авт. Істер О. С., Глобін О. І., Панкратова І. Є.— К.: Цент навч.-метод, л-ри, 2012). У кінці посібника наведено правильно заповнені бланки відповідей для завдань першої та другої частин кожного варіанта атестаційної роботи.
  • Е. А. Морозова, Е. Г. Скляренко. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Методическое пособие. – М.:изд-во Моск. ун-та им. М.В. Ломоносова, 2004В книге разобраны около 100 типовых задач различной трудности, охватывающих почти все разделы программы. По всем разделам программы для самостоятельной проработки рекомендованы параграфы из книг: П. С. Александров, «Лекции по аналитической геометрии», А. П. Веселов, Е. В. Троицкий, «Лекции по аналитической геометрии», и задачи из «Сборника задач по аналитической геометрии и линейкой алгебре» под ред. Ю. М. Смирнова. Приведено более 20 вопросов для самоконтроля.
  • Математика. 11 клас: Розв’язання всіх завдань: До посібника «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас» (авт. О. І. Глобін, О. В. Єргіна, П. Б. Сидоренко, І. Є. Панкратова) / Упоряд. О. В. Скляренко, Н. Б. Чистякова.— X.:,— 224 с.— (Екзамен без проблем).
    Видання призначено для ефективної підготовки до державної підсумкової атестації з математики. Посібник містить розв’язання всіх завдань зі «Збірника завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас» (авт. О. І. Глобін, О. В. Єргіна, П. Б. Сидоренко, І. Є. Панкратова). У кінці посібника наведено таблицю відповідей до завдань першої та другої частин усіх варіантів атестаційних робіт. Призначено для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.