ДПА 4 клас

 • Онопрієнко О.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики : 4 клас/ О.В. Онопрієнко, Н.Є. Пархоменко, Н.П. Листопад. — К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2014. — 104 с.
  До завдань 1-5 пропонується три варіанти відповідей, з-поміж яких треба обрати правильний. Обведи кружечком букву, що стоїть поряд з обраним тобою варіантом відповіді.
 • Грибочок Г.І. Помічничок для підготовки до державної підсумкової атестації 2014. Математика. – Тернополь, 2014. – 44с.
  Посібник містить орієнтовані зразки розв’язання завдань державної підсумкової атестації з математики в 4–х класах загальноосвітніх навчальних закладів, уміщених у Збірниках до ДПА, рекомендованих МОН України. Для вчителів, учнів початкових класів та їхніх батьків.

 • Онопрієнко О.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики: 4-й клас / О.В. Онопрієнко, Н.Є. Пархоменко, Н.П. Листопад. — К. : Центр навчально-методичної літератури, 2013. — 104 с.
  Комбіновані контрольні роботи призначені для державної підсумкової атестації учнів 4 класу з математики. їх зміст розроблено на основі вимог навчальної програми з математики для 1-4 класів (Програми для 1-4 класів середньої загальноосвітньої школи. — К. : Початкова школа, 2006; 2007).
  Контрольні роботи дають можливість перевірити рівень засвоєння учнями математичних знань, сформованості умінь та навичок, здатності застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань із числами, числовими і буквеними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, розв’язування сюжетних задач.
 • Попова Т.О. Помічничок для підготовки до ДПА 2012 з української мови, читання та математики. 4 клас. – Х.: ТОВ “ЦНМЛ”, 2013.
  Пособие содержит образцы решения задач государственной итоговой аттестации по украинскому языку, чтению и математике в 4-х классах общеобразовательных учебных заведений, помещенных в Сборниках к ДПА 2013.