контрольні роботи

 • Корнес А. I. Алгебра. Геометрія. 7 клас: Зошит для контрольних і самостійних робіт / А. І. Корнес, С. П. Бабенко., 2007. — 80 с. + Додат. (32 с. + 32 с.)Зошит для контрольних і самостійних робіт для 7 класу з алгебри і геометрії складено відповідно до нової програми з математики для 12-річної.школи. Завдання, запропоновані у,самостійних і тематичних контрольних роботах, диференційовано за рівнями складності. Тексти завдань є орієнтовними, тому учитель може виключати або додавати окремі завдання’до запропонованих.
 • Корнес А. I. Математика. 5 клас: Зошит для контрольних і самостійних робіт / А. І. Корнес, С. П. Бабенко.;— , 2007. — 80 с.Зошит для контрольних і самостійних робіт з математики складено в повній відповідності до нової програми «Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх закладів (12-річна школа)».
 • Контрольні роботи №№ 1-3 з математики дистанційної (заочної) форми підготовки до вступу в університет. / Укладачі Л.Ю.Кузнецова, І.М.Килимник, Л.В.Тішина, В.П.П’янков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002.
 • Контрольні роботи №№ 4-6 з математики дистанційної (заочної) форми підготовки до вступу в університет. / Укладачі І.І. Зіненко, Л.Ю. Кузнецова, В.П. П’янков, О.Н. П’янкова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002.
 • Гаук М.М., Зубович Л.В. Самостійні та контрольні роботи. Алгебра та початки аналізу. 10 клас. —Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2000. -80с. ISBN 966-7520-14-5У посібнику подано самостійні та контрольні робота з алгебри та початків аналізу в 10 класі, які відповідають діючим програмам МО України.Завдання для самостійних робіт складено у восьми варіантах, контрольні роботи — у шести варіантах.Для учнів 10-х класів, вчителів, батьків.
  Завдання, які запропоновані у даному посібнику, призначені для організації самостійної роботи учнів і контролю за знаннями та навичками під час вивчення курсу алгебри та початків аналізу в 10 класі. Вони складені відповідно до діючих програм МО України.
 • Гayк М. М., Зубович Л. В. Самостійні і контрольні роботи. Алгебра. 7 клас. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.-160с. . ISBN 966-7224-90-2У посібнику подано самостійні і контрольні роботи у повній відповідності до діючих програм МО України та вимог державного стандарту з алгебри 7 класу.Вправи для самостійних робіт складено у восьми варіантах. Контрольні роботи подані у шести варіантах. Всі завдання самостійних і контрольних робіт складені так, що перші гри із них відповідають обов’язковому рівневі знань.
 • Гаук М.М., Зубович Л .В. Самостійні та контрольні роботи. Алгебра та початки аналізу. 11 клас. —Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 1999. -96с. ISBN 966-7520-16-1У посібнику запропоновано самостійні та контрольні роботи у відповідності з діючими програмами МО України з курсу алгебри та початків аналізу в 11 класі.Завдання для самостійних робіт складено у восьми варіантах. Контрольні роботи подано у шести варіантах. Завдання самостійних та контрольних робіт складено так, що перші три з них відповідають обов’язковому рівневі знань.
 • Гаук М.М., Зубович Л.В. Геометрія. 7 клас. Тематичний контроль знань. Контрольні та самостійні роботи: Навчальний посібник.—Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. -104 с.У посібнику подано завдання для тематичного оцінювання з геометрії 7 класу, які повністю відповідають діючим програмам Міністерства освіти і науки України та вимогам державного стандарту.Вправи для самостійних робіт складено у восьми варіантах. Контрольні роботи подані у шести варіантах.
  Для учнів 7-х класів, вчителів, батьків.
 • Гаук М.М., Зубович Л.В. Геометрія. 10 клас. Тематичний контроль знань. Контрольні та самостійні роботи: Навчальний посібник.— Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. — 64 с. ISBN 966-7520-17-ХСамостійні і контрольні роботи, які вміщені у посібнику, складено відповідно до діючих програм Міністерства освіти і науки України з курсу геометрії 10 класу.Завдання для самостійних робіт подано у восьми варіантах, а для контрольних — у шести варіантах.
 • Гаук М.М., Зубович Л.В. Геометрія. 11 клас. Тематичний контроль знань. Контрольні та самостійні роботи: Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. — 60 с. ISBN 966-7520-15-3У посібнику подано завдання для тематичного оцінювання з геометрії для 11 класу, які повністю відповідають діючим програмам Міністерства освіти і науки України та вимогам державного стандарту.Вправи для самостійних робіт складено у восьми варіантах. Контрольні роботи подані у шести варіантах.