Роганін

  • Крім того, зошит може використовуватися школярами для самостійної підготовки до роботи з тестовими завданнями, самоперевірки своїх знань та вмінь. Пропоновані тести розраховані на учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів математик…
  • Роганін О. М. Геометрія. 7 клас: Комплексний зошит для контролю знань. – Харків, 2010. – 56с.У першій частині запропоновано за кожною темою, що вивчається, декілька перевірочних робіт, за допомогою яких учитель може здійснювати поточний контроль рівня навчальних досягнень учнів. Для того щоб він був повноцінним і всебічним, авторами запропоновано такі роботи, як картка контролю теоретичних знань (КТЗ), графічний тренінг (ГТ), самостійна робота (CP). Кожна робота подається у двох рівнозначних варіантах.
  • Роганін О. М. Алгебра. 11 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань / О. М. Роганін.— X., 2011.— 60 с.Посібник складений відповідно до чинної програми з алгебри для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень) і призначений для поточного і підсумкового контролю навчальних досягнень учнів.
  • Роганін О. М. Збірник тренувальних вправ з математики. — Харків: ФОП Співак Т. К., 2008. — 160 с.Даний посібник містить матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. У збірнику наведено один демонстраційний варіант завдань з повним їх розв’язанням та правильно заповненим бланком відповідей, а також тренувальні варіанти для самостійного розв’язування.
  • Роганін О. М. Тест-контроль. Алгебра і початки аналізу + геометрія. 10 клас: Зошит для поточного та тематичного оцінювання. — Харків: ФОП Співак Т. К., 2008. — 128 с.Даний робочий зошит містить тестові завдання для поточного та тематичного оцінювання знань учнів. Неодмінною рисою зошита є наявність усіх самостійних і контрольних робіт, розроблених у форматі ЗНО. Пропоноване навчальне видання допоможе вчителеві здійснити ефективний контроль над засвоєнням учнями навчального матеріалу, а учневі — зорієнтуватися у тестових завданнях та набути навичок швидкого та безпомилкового заповнення бланка відповідей. Крім того, зошит може використовуватися школярами для самостійної підготовки до роботи з тестовими завданнями, самоперевірки своїх знань та вмінь.
  • Роганін О. М. Геометрія. 8 клас: Комплексний заліковий зошит/ О. М. Роганін, Л. Г. Стадник. – X, 2008.- 56 с.Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 8 класу та призначений для комплексного тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.Кожна робота складається и двох частин: частина 1 передбачає перевірку рівня засвоєння учнями основних понять; частина 2 — вміння застосовувати набуті знання на практиці. Кожне завдання частини 1 оцінюється в 1 бал. Завдання частини 2 диференційовані за рівнем складності й оцінюються так: № Т — 1 бал, № 8″ 7- 2 бали, № 9* — 3 бали.
  • Роганін О.М., Роганіна О.О. Алгебра. 9 клас: Тематичне оцінювання: Зошит для контрольних робіт. — Х.:Факт, 2006. — 48 с. ISBN 966-637-305-Х.Пособие содержит задания для тематического оценивания знаний по алгебре учеников 9-х классов. Задания составлены в соответствии с новой 12-балльной системой оценивания. Для каждого тематического блока разработано шесть вариантов.
  • Роганін О.М., Роганіна О.О. Геометрія. 7клас: Тематичне оцінювання: Зошит для контрольних робіт. — X.: Факт, 2006. — 32 с. ISBN 966-637-308-4.Пособие содержит задания для тематического оценивания знаний но геометрии учеников 7-х классов. , Задания составлены в соответствии с новой 12-балльной системой оценивания. Для каждого тематического блока разработано шесть вариантов.
  • Роганін О.М., Роганіна О.О. Геометрія. 9 клас: Тематичне оцінювання: Зошит для контрольних робіт. —X.: Факт, 2006. — 36 с. ISBN 966-637-310-6.Пособие содержит задания для тематического оценивания знаний по геометрии учеников 9-х классов. Задания составлены и соответствии с новой 12-балльной системой оценивания. Для каждого тематического блока разработано шесть вариантов.
  • Роганін О.М., Роганіна О.О. Геометрія. 10 клас: Тематичне оцінювання: Зошит для контрольних робіт. —X.: Факт, 2005. —44с. ISBN 966-637-311-4Пособие содержит задания длятематического оценивания знаний по геометрии учеников 10-х классов. Задания составлены в соответствии с новой 12-балльной системой оценивания. Для каждого тематического блока разработано шесть вариантов.