Стадник Л. Г.

 • У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), практичний тренінг (контролюється вміння за…
 • Стадник Л. Г. Алгебра. 7 клас: Комплексний зошит для контролю знань / Л. Г. Стадник, О. М. Роганін.— X.:, 2010.— 64 с.
  Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи.
  У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), практичний тренінг (контролюється вміння застосовувати набуті знання на практиці, а також володіння навичками читати і аналізувати матеріал, поданий графічно) та самостійна робота (відстежується рівень засвоєння теми, що вивчається). Кожну роботу подано у двох варіантах.
  Друга частина містить контрольні роботи, за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою. Усі роботи наведено в чотирьох варіантах і подано у форматі, який дозволяє учням готуватися до ДПА та ЗНО.

 • Стадник Л. Г. Алгебра. 8 клас: Комплексний зошит для контролю знань / Л. Г. Стадник, О. М. Роганін.— X.:, 2009.— 64 с.
  Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 8 класу і призначений, для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з алгебри.
  Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи.
  У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), практичний тренінг (контролюється вміння застосовувати набуті знання на практиці, а також володіння навичками читати і аналізувати матеріал, поданий графічно) та самостійна робота (відстежується рівень засвоєння теми, що вивчається). Кожну роботу подано удвох варіантах.
 • Стадник Л. Г. Алгебра. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань / Л. Г. Стадник, О. М. Роганін.— X.: , 2009.— 64 с.
  Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 9 класу і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з алгебри.
  Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи.
  У першій частині запропоновано за кожною темою, що вивчається, декілька перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), графічний тренінг (контролюється володіння навичками читати і аналізувати матеріал, поданий графічно) та самостійна робота (відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається). Кожну роботу подано у двох варіантах.
 • Стадник Л. Г. Алгебра. 7 клас: Комплексний зошит для контролю знань / Л. Г. Стадник, О. М. Роганін.— X.:, 2010.— 64 с.
  Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 7 класу і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з алгебри.
  Посібник складається з двох частим: поточний контроль і контрольні роботи.
  У першій частині посібника за кожною темою, п;о вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань, практичний тренінг (контролюється вміння застосовувати набуті знання на практиці, а також володіння навичками читати і аналізувати матеріал, поданий графічно) та самостійна робота (відстежується рівень засвоєння теми, що вивчається). Кожну роботу подано у двох варіантах.