Геометрія

  • Тадеєв В.О. Геометрія. Основні фігури: Дворівневий підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. В.І. Михайловського. — Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2007. — 352 с.Пропонований підручник відповідає державному стандарту і чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів. У підручнику значна увага приділяється питанням історичного, світоглядного та методологічного характеру.
  • Бевз Г. П. та ін. Геометрія: Підручник для 8 кл. середніх загальноосвітніх закладів/ Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. — К.: Вежа, 2008. — 256 е.: іл.
  • Істер О. С. Геометрія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.— К.: Освіта, 2007.— 159 с.
  • Апостолова Г. В. Геометрія : 9 : дворівн. підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Г. В. Апостолова. – К. : Генеза, 2009. – 304 с. : іл.Відповідає чинній програмі як загальноосвітніх середніх навчальних закладів, так і класів з поглибленим вивченням математики – є дворівневим.
  • Апостолова Г. В. Геометрія : 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : ака-дем. рівень, профіл. рівень / Г. В. Апостолова; упорядкув. завдань: Ліпчевського JI.B. [та ін.]. ~~ К.: Генеза, 2011. – 304 с. : іл.Пропонований підручник є дворівневим. Відповідає програмам загальноосвітніх навчальних закладів профільного рівня й класів з поглибленим вивченням математики. Відрізняється: диференціацією теоретичного та дидактичного матеріалу, виділенням опорних фактів й опорних задач; наявністю історичної інформації, узагальнюючих схем, спектром і обсягом дидактичного матеріалу.
  • Геометрія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профіл. рівень / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров. – К. : Генеза, 2010. – 232 с. : іл. – Біблі-огр.: с. 221.
  • Мерзляк А.Г, Полонський В.Б., Якір М.С. Геометрія: Підруч. для 8 кл. з поглибл. вивченням математики. – X.: Гімназія, 2009. – 240 с.Підручник поділено на шість параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.
  • Мерзляк А, Г., Полонський В. В., Якір М. С. Геометрія: Підруч. для 9 кл. шкіл з поглибл. вивченням математики.— X.: , 2009.— 272 с.: іл.Підручник розділено на сім параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.
  • Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія: Підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — X.: Гімназія, 2009. — 272 с.: ил.Підручник розділено на шість параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.
  • Адруг Л.М. Геометрія. Комплексний контроль знань. Зошит № 1 для контрольних робіт. 9 клас. – 2010. – 32с.Зошит містить завдання семи контрольних робіт. Контрольні роботи розроблені у двох варіантах майже однакового рівня складності. Шість перших робіт розроблені до кожної з тем, які вивчаються у курсі геометрії 9 класу. Остання, сьома, контрольна робота – це робота на повторення всього курсу геометрії 7-9 класів. Тому вона включає у себе завдання за курс геометрії 9 класу та програмовий матеріал курсу геометрії 7 та 8 класів.