Комплексний зошит

 • У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), практичний тренінг (контролюється вміння за…
 • Роганін О. М. Геометрія. 7 клас: Комплексний зошит для контролю знань. – Харків, 2010. – 56с.У першій частині запропоновано за кожною темою, що вивчається, декілька перевірочних робіт, за допомогою яких учитель може здійснювати поточний контроль рівня навчальних досягнень учнів. Для того щоб він був повноцінним і всебічним, авторами запропоновано такі роботи, як картка контролю теоретичних знань (КТЗ), графічний тренінг (ГТ), самостійна робота (CP). Кожна робота подається у двох рівнозначних варіантах.
 • Роганін О. М. Алгебра. 11 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань / О. М. Роганін.— X., 2011.— 60 с.Посібник складений відповідно до чинної програми з алгебри для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень) і призначений для поточного і підсумкового контролю навчальних досягнень учнів.
 • Стадник Л. Г. Математика. 6 клас: Комплексний зошит для контролю знань / Л.Г.Стадник.— 2-ге вид., перероб.— X, 2010.— 80 с.Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 6 класу і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з математики.
 • Роганін О. М. Геометрія. 8 клас: Комплексний зошит для контролю знань / О. М. Роганін, Л. Г. Стадник.— X.:, 2009.— 64 с.Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 8 класу і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з геометрії.
  Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи.
  У першій частині за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), графічний тренінг (контролюється володіння навичками будувати і аналізувати властивості геометричних фігур) та самостійна робота (відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається). Кожну роботу подано у двох варіантах.
 • Роганін О. М. Геометрія. 8 клас: Комплексний зошит для контролю знань / О. М. Роганін, Л. Г. Стадник.— X.:, 2009.— 64 с.Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 8 класу і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з геометрії.
  Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи.
  У першій частині за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), графічний тренінг (контролюється володіння навичками будувати і аналізувати властивості геометричних фігур) та самостійна робота (відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається). Кожну роботу подано у двох варіантах.
 • Роганін О. М. Геометрія. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань / О. М. Роганін, Л. Г. Стадник.— X., 2009.— 64 с.
  Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 9 класу і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з геометрії.
  Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи.
  У першій частині запропоновано за кожною темою, що вивчається, декілька перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу),- графічний тренінг (контролюється володіння навичками будувати і аналізувати властивості геометричних фігур) та самостійна робота (відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається). Кожну роботу подано у двох варіантах.
 • Роганін О. М. Геометрія. 10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань / О. М. Роганін.— X., 2010.— 64 с.
  Посібник складений відповідно до нової програми з геометрії для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень) і призначений для поточного та тематичного контролю навчальних досягнень учнів.
  Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи.
  У першій частині за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), графічний тренінг (контролюється володіння навичками будувати та аналізувати властивості геометричних фігур) та самостійна робота (відстежується рівень засвоєння частини теми,, що вивчається). Кожну перевірочну роботу подано у двох варіантах.
 • Роганін О. М. Геометрія. 11 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань / О. М. Роганін.— X.: , 2011.— 64 с.
  Посібник складений відповідно до чинної програми з геометрії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень) і призначений для поточного і підсумкового контролю навчальних досягнень учнів.
  Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи.
  У першій частині за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу); графічний тренінг (ГТ) (контролюється володіння графічними вміннями); самостійна робота (CP) (відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається). Кожну роботу подано у двох варіантах.
 • Стадник Л. Г. Алгебра. 7 клас: Комплексний зошит для контролю знань / Л. Г. Стадник, О. М. Роганін.— X.:, 2010.— 64 с.
  Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи.
  У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), практичний тренінг (контролюється вміння застосовувати набуті знання на практиці, а також володіння навичками читати і аналізувати матеріал, поданий графічно) та самостійна робота (відстежується рівень засвоєння теми, що вивчається). Кожну роботу подано у двох варіантах.
  Друга частина містить контрольні роботи, за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою. Усі роботи наведено в чотирьох варіантах і подано у форматі, який дозволяє учням готуватися до ДПА та ЗНО.