ЗНО

  • Індивідуальний комплект для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2012. Програма та загальна характеристика тесту ЗНО 2012, методичні рекомендації щодо підготовки до тестування : Методичний посібник. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. — 64 с.Мета методичного посібника — кваліфіковано допомогти випускнику-абітурієнту підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Книжка містить нову програму ЗНО, відповідно до якої укладаються тести, загальну характеристику тесту, методичні рекомендації щодо роботи з тестовими завданнями, відповіді до демонстраційного та тренувального тестів та коментарі до відповідей на тестові завдання.
  • Фізика: Комплексне видання / М. О. Альошина, Г. С. Богданова, Л. А. Кирик, Ю. А. Соколович. В. М. Ятвецький. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К., 2011.— 320 с. Посібник складається з трьох частин. У першій частині подано тренувальні тести за тематичними блоками програми ЗНО з відповідями і обґрунтуванням ходу міркувань.
  • Географія. Комплексне видання: Довідник. Типові тестові завдання. Тренувальні тести / Г. Д. Довгань, Г. І. Константинова, Л. В. Костенко, О. Г. Стадник. — К.: Вид-во «Літера ЛТД», 2012. — 336 с.Посібник містить виклад основних навчальних тем із географії у вигляді схем, таблиць та визначень, передбачених програмою зовнішнього незалежного оцінювання, типові тестові завдання та тренувальні тести за специфікацією 2012 р.Посібник допоможе систематизувати й поглибити знання з навчальних курсів із географії, потренуватися у виконанні завдань на зразок тестів зовнішнього незалежного оцінювання (2012 p.), навчитися безпомилково заповнювати бланки відповідей.
  •  Альонкіна К. В., Сотниченко  Т. Д. Хімія: навч. посіб. / К. В. Альонкіна. Т. Д. Сотниченко. — X.: Веста. 2012. — 256 с. — (Серія «Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА за 50 тижнів»).Матеріал посібника, що відповідає програмовим вимогам ‘ЗНО та ДНА з хімії, обіймаг повний шкільний курс від 5 до 11 класу. Опрацювання теоретичних відомостей, виконаним іемагичних і тренувальних іесгів пі контрольних робії розраховані на 50 іижнів підготовки до ЗНО іа ДПА.
  • Клочко І.Я. Алгебра. Зошит для контрольних робіт (за типологією завдань зовнішнього оцінювання). 11 клас. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.— 144 с.Метою пропонованого зошита е проведення тематичного контролю з алгебри та почат-ків аналізу. Зошит містить тести з усіх тем алгебри та початків аналізу, що вивчаються в одинадцятому класі. Кожний тест складено у двох варіантах, а тестові завдання підібрано за трьома рівнями складності: рівень А, з відкритою відповіддю; рівень Б, із закритою відповіддю; рівень В потребує розгорнутого розв’язання кожного завдання. Усі тестові завдання складено за принципом зовнішнього незалежного сертифікаційного тестування випускників загальноосвітніх шкіл.
  • Роганін О. М. Збірник тренувальних вправ з математики. — Харків: ФОП Співак Т. К., 2008. — 160 с.Даний посібник містить матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. У збірнику наведено один демонстраційний варіант завдань з повним їх розв’язанням та правильно заповненим бланком відповідей, а також тренувальні варіанти для самостійного розв’язування.
  • Старова О. О. Математика. Тренувальний зошит. — X., 2008. — 128 с. — (Серія «Підготовка до ЗНО»).Посібник призначений для підготовки випускників загальноосвітніх закладів до незалежного зовнішнього оцінювання з математики. Система та структура тестових завдань повністю відповідає загальним вимогам чинної програми. З метою надання допомоги в систематичній підготовці учнів до ЗНО тестові завдання складено за тематичним принципом. Це дасть змогу учневі повторити курс математики послідовно й за короткий проміжок часу. Наводиться демонстраційний варіант тестового зошита з метою перевірки готовності до участі у ЗНО. Зразок бланка відповідей допоможе попрактикуватися в оформленні та заповненні результатів тестування.
  • Старова О. О. Готуємось до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Посібник для вчителя / О. О. Старова, І. С. Маркова. — X., 2008. — 256 с. — (Серія «Підготовка до ЗНО»).Пропонований посібник стане у пригоді вчителю, який готує учнів для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, складання державної підсумкової атестації.
  • Будна О. С. Зовнішнє оцінювання (підготовка). Алгебра і початки аналізу. 11 клас: Тести для тематичного оцінювання / О. С. Будна, С. М. Будна., 2007,— 64 с.ISBN 978-966-08-1411-0Тести складено за аналогією до тестів, запропонованих на- зовнішньому тестуванні. Роботи, подані у двох варіантах, відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам на вступних іспитах у вузи.
  • Будна О. С. Зовнішнє оцінювання (підготовка). Алгебра і початки аналізу. 10 клас: Тести для тематичного оцінювання / О. С. Будна, С. М. Будна. , 2007.— 72 с.Тести складено за аналогією до тестів, запропонованих на зовнішньому тестуванні. Роботи, подані у двох варіантах, відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам на вступних іспитах у вузи.