Мерзляк

  • Геометрия. Учебник для 9 класса общеобразоват. учеб. заведений. – Х.:, 2009.
  • Алгебра. 11 клас : підруч. для загальноосвіт. навчальн. закладів : академ. рівень, проф. рівень . — X. : , 2011. — 431 с. Це видання — підручник з алгебри і початків аналізу для учнів 11-х класів, які навчаються за програмою академічного або профільного рівня. Книга містить увесь необхідний теоретичний матеріал, передбачений державною програмою, який супроводжується великою кількістю розв’язаних прикладів типових задач. Книга містить також обширний дидактичний матеріал. Для більшості вправ наведено відповіді або вказівки.
  • Мерзляк А. Г., Полонський В. В., Якір М. С. Алгебра: Підруч. для 8 кл. з поглибл. вивч. математики.— X.: Гімназія, 2008.— 368 с.Підручник поділено на сім параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Осоо6ливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Не залишайте також поза увагою слова, надруковані курсивом.
  • Мерзляк А.Г, Полонський В.Б., Якір М.С. Геометрія: Підруч. для 8 кл. з поглибл. вивченням математики. – X.: Гімназія, 2009. – 240 с.Підручник поділено на шість параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.
  • Мерзляк А, Г., Полонський В. В., Якір М. С. Геометрія: Підруч. для 9 кл. шкіл з поглибл. вивченням математики.— X.: , 2009.— 272 с.: іл.Підручник розділено на сім параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.
  • Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Алгебра: Підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — X.: , 2009. — 320 с.: ил.Підручник розділено на чотири параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.
  • Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія: Підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — X.: Гімназія, 2009. — 272 с.: ил.Підручник розділено на шість параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.
  • Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Рабинович Е. М., Якир М. С. Сборник задач и заданий для тематического оценивания по алгебре для 7 класса. — X.: , 2010. — 112 е.: илл.Пособие представляет собой дидактический материал по алгебре для 7 класса общеобразовательных учебных заведений. Книга является составной частью учебно-методического комплекта и соответствует учебнику по алгебре для 7 класса (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир). Пособие содержит около 750 задач. Первая часть «Тренировочные упражнения» разделена на три однотипных варианта по 212 задач в каждом. Вторая часть содержит два варианта заданий для тематического оценивания учебных достижений учащихся по 12-балльной шкале в соответствии с действующей программой по математике.
  • Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Рабинович Е. М., Якир М. С. Сборник задач и контрольных работ по алгебре для 8 класса. — X.: , 2010. — 96 е.: илл.Пособие представляет собой дидактический материал по алгебре для 8 класса общеобразовательных учебных заведений. Оно содержит более 600 задач. Первая часть «Тренировочные упражнения» разделена на два однотипных варианта по 175 задач в каждом. Вторая часть содержит контрольные работы (два варианта) для оценивания учебных достижений учащихся по 12-балльной шкале в соответствии с годударственной программой по математике. Третья часть содержит задания для итогового тематического оценивания знаний учащихся, по структуре приближенные к аттестационной работе в 9 классе.