для 11 класу

  • Алгебра : підруч. для 11 кл. з поглибленим вивченням математики : у 2 ч.  Частина 1. — X. : , 2011. — Частина  1. — 256 с. : іл.Текст підручника розділено на сім параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.
  • Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська, М.О. Войцеховський, Т.Г. Проценко. ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – 2011.Державна підсумкова атестація – важливий елемент підведення підсумків навчання учнів 11-го класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів з навчального предмета інформатика. Атестація дає змогу визначити якість знань, отриманих учнем, ступінь сформованості навичок і вмінь: уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати, оцінювати та робити висновки.
  • Алгебра. 11 кл. : збірник задач і контрольних робіт.— X. : “Гімназія, 2011. — 96 сПосібник с дидактичним .матеріалом з алгебри та початків аналізу для 11 клпсу загальноосвітніх навчальних закладі!!. Він містить близько 700 задач. Першу частину «Тренувальні вправи» поділено на три однотипних варіанти по 239 номерів у кожному. Друга частина містить контрольні роботи (два варіанти) для оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до державної програми з математики.