Математичні олімпіади

 • Математичні олімпіади школярів України: 1991 -2000 pp.: Навч.-метод. посібник/В. М. Лейфура, І. М. Мітельман, В. М. Радченко, В. А. Ясінський. – К.: Техніка, 2003. – 541 с.: іл.Подаються умови та розв’язання задач математичних олімпіад школярів, іцо проводились в Україні у 1991 – 2000 pp.: третього та чстпсріого станів Всеукраїнських олімпіад. С’оросівськнх олімпіад. Наводяться матеріали Міжнародних математичних олімпіад, в яких брала участь команда України.Для учнів, то готуються до участі в математичних олімпіадах та прагнуть удосконалити навички и розв’язуванні складних задач. Книга буде пінним посібником для вчителів математики, керівників математичних гуртків, організаторів олімпіад і студентів педагогічних спеціальностей.
 • Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2007-2008 та 2008-2009 [Текст]: За ред. Б. В. Рубльова. – Львів: Каменяр, 2010. – 549 с.:іл.,табл.Збірник містить понад 950 задач, які були запропоновані юним математикам України впродовж 2007-2008 та 2008-2009 навчальних років на всеукраїнських олімпіадах та інших математичних змаганнях від міського до міжнародного рівнів.Для всіх задач наведено докладні розв’язання. Книга стане в пригоді викладачам і методичним працівникам під час організації математичних олімпіад і турнірів, гурткових і факультативних занять з обдарованими учнями тощо.
 • Сарана О. А. Математичні олімпіади: просте і складне поруч: Навч. посібн. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 344 с.: іл.Посібник призначено для використання під час факультативної роботи з математики та для підготовки до участі в математичних олімпіадах. У ньому описано основні методи та ідеї розв’язування олімпіадних задач, які недостатньо вивчаються в шкільному курсі математики. Кожен метод супроводжується теоретичним обгрунтуванням, прикладами розв’язаних задач та задач для самостійного розв’язання. Всього запропоновано понад і000 задач, з яких понад 200 мають розв’язання, до інших подано відповіді або вказівки. Наведено приклади завдань обласних та Всеукраїнських олімпіад юних математиків за 1997-2002 роки.
 • Вороний О. М. Готуємось до олімпіади з математики. Книга 1. — X., 2008. — 128 с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 5 (65)).
  Посібник покликаний допомогти вчителю у проведенні позаурочної роботи з учнями, які бажають досконало, поглиблено і всебічно вивчити шкільну математику, допомогти розширити їх математичний кругозір, підготувати до участі в математичних олімпіадах та інших математичних змаганнях. Він буде корисний учням, які захоплюються математикою, а також учителям загальноосвітніх шкіл, керівникам математичних гуртків.
 • Вороний О. М. Готуємось до олімпіади з математики. Книга 2. — X. : Вид. група «Основа», 2008. — 141, [3] с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 6 (66)).
  Посібник покликаний допомогти вчителю у проведенні позаурочної роботи з учнями, які бажають досконало, поглиблено і всебічно вивчити шкільну математику, допомогти розширити їх математичний кругозір, підготувати до участі в математичних олімпіадах та інших математичних змаганнях. Він буде корисний учням, які захоплюються математикою, а також учителям загальноосвітніх шкіл, керівникам математичних гуртків.
 • Ясінський В. А. Олімпіадна математика: функціональні рівняння, метод математичної індукції. — X.,. 2005. — 96 с. — (Б-ка. «Математика в школах України»; Вип. 1 (25)).
  Основна мета пропонованої книги — надати вчителям, учням конкретну допомогу в розвитку вміння розв’язувати олімпіадні задачі з тем: «Функціональні рівняння», «Метод математичної індукції». Посібник містить необхідні теоретичні відомості, зразки розв’язання олімпіадних задач, завдання для самостійного розв’язування.
 • Вороний О. М. Готуємось до олімпіад з математики. — X., 2008. – 255, [1] с.
  Посібник покликаний допомогти вчителю у проведенні позаурочної роботи з учнями, які бахають досконало, поглиблено і всебічно вивчити шкільну математику, допомогти розширити їх математичний кругозір, підготувати до участі в математичних олімпіадах та інших математичних змаганнях. Він буде корисний учням, які захоплюються математикою, а також учителям загальноосвітніх шкіл, керівникам математичних гуртків.