підручник з алгебри для 10 класу

  • Мерзляк А. Г. Алгебра і початки аналізу : підручник для 10 класу загальноосвіт. навч. закладів : академ. рівень / А. Г. Мерзляк, Д. А. Но-міровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — X., 2010. — 352 с. : іл.
    Підручник розділено на п’ять параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.