підручник алгебри для 7 класу

  • Істер О. С. Алгебра: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Освіта, 2007.— 223 с.
    Матеріал підручника поділено на уроки, що, на думку автора, полегшує роботу з ним. Кількість вправ у більшості уроків подано «із запасом», що дає вчителю можливість обирати їх для виконання на уроках та як домашні завдання залежно від поставленої мети, рівня підготовленості учнів, ступеня індивідуалізації навчання тощо. Більшість параграфів складається з кількох уроків.