Стереометрія

 • Г. В. Апостолова. Стереометрія в опорних схемах. — К.:Факт, 1998.Автор — Апостолова Галина Вадимівна, доцент Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Бориса Гринченка, кандидат фізико-математичних наук, вчитель-методист, викладає у Кловському ліцеї м. Києва.
 • Бродський Я.С., Павлов ОЛ., Сліпенко А.К. Геометрія. Тести зі стереометрії. 10-11 класи. —Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. — 136 с.Пропонований навчальний посібник призначено для діагностування рівня підготовки учнів при вивченні стереометрії, а також для організації самостійної роботи школярів.Це видання містить тести з усіх тем шкільного курсу стереометрії. Кожен тест складено у двох варіантах, що мають приблизно однакову складність, а тестові завдання підібрано з урахуванням трьох рівнів складності: базового, основного і підвищеного.
 • Істер, О. С. Математика: повний курс підготовки  до зовнішн. незалеж. оцінювання: навч. посіб. / О. С. Істер. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 576 с.Посібник містить 36 занять, які повністю охоплюють теми: “Прогресії”, ‘Текстові задачі”, “Початки аналізу”, “Планіметрія”, “Стереометрія”. У кожному занятті летально викладено один з методів розв’язування певного класу або типу задач. На початку подано короткий теоретичний матеріал (означення, основні теореми і формули), який необхідно знати для розв’язування задач. Потім наведено конкретні приклади на використання цього методу (формули, факти тощо). Умови задач взято із найпопулярнішого протягом останніх тридцяти років збірника задач для вступників до вищих навчальних закладів за редакцією Сканаві.
 • Лоповок Л.М. Збірник задач з геометрії для 10—11 класів: Навч. посібник.— К.: Освіта, 1993.— 160 с.
  Одним з доповнень до підручників, за якими вивчається курс стереометрії в школі, в даний збірник задач. Він містить понад 1400 задач на обчислення, доведення, побудову, дослідження. Задачі розміщено так, що читач знайде необхідну кількість вправ до кожної теореми, аксіоми та означення шкільного курсу стереометрії. Оскільки ці задачі різного ступеня складності, найскладніші з них позначено зірочками.
 • Бровченко О.М. Геометрія в таблицях та схемах: Довідкове видання; – К.: ТОВ “Логос”, 1997 р. -128 е.; Укр.
  Зміст
  Вступ 6
  0.1. Геометричні позначення…………………………………………….6
  0.2. Одиниці вимірювання довжини…………………………7
  0.3. Одиниці вимірювання кутів……………………………………7
  Прості фігури 8
  1.1. Аксіоми планіметрії…………………………………………………………..8
  1.2. Кути…………………………………………………………………….10
 • Погорєлов О. В. Геометрія: Стереометрія: Підруч. для 10—11 кл. серед. шк.~ 6-те вид — К.: Освіта, 2001.— 128 с.
  ЗМІСТ10 КЛАС
  § 1. Аксіоми стереометрії та їх найпростіші наслідки
  1. Аксіоми стереометрії …. З
  2. Існування площини, яка проходить через дану пряму і дану точку………4
  3. Перетин прямої з площиною 5 4 Існування площини, яка проходить через три дані точки . . 6
  5. Зауваження до аксіоми І . . 7
 • Титаренко О. М. Форсований курс шкільної математики: Навчальний посібник.— Донецьк: СПД ФО Сердюк В. I., 2005.— 368 с. ISBN 996-670-175-8.У посібнику розглядаються ті розділи шкільної математики, знання яких необхідно для успішного засвоєння у подальшому курсу вищої математики. Характерною властивістю посібника є те, що в ньому поряд з теоретичними відомостями з основних розділів шкільного курс алгебри і початків аналізу, наведено і розв’язано велику кількість різноманітних задач — від найпростіших, які розв’язуються усно, до підвищеної складності, причому багато задач розв’язані кількома способами.
 • Семенов В. О. 1300 й одна задача па екстремум. Стереометрія. Частина 1. — X., 2012. — 127, [1]с. (Б-ка жури. «Математика в школах України»; Вип. 10 (118)).
  У пропонованій книзі розглянуто понад 1300 різноманітних екстремальних задач: геометричних, алгебраїчних, логічних та інших, різного ступеня складності, від зовсім простих до досить складних — олімпіадних. Розглянуто різні підходи й методи розв’язання таких задач, але в більшості розв’язань використано методи диференціального числення.
 • О.Г.Гайштут, Г.М.Литвиненко. Геометрія — це нескладно. Стереометрія. Навчально-методичний посібник. — К.: «Магістр-S», 1997 — 128 с.: іл.
  Навчально-методичний посібник у вигляді довідника-задач-ника з стереометрії ГЕОМЕТРІЯ — ЦЕ НЕСКЛАДНО відповідає шкільному курсу геометрії та призначений для учнів 10-11 класів, вчителів, абітурієнтів і студентів педагогічних вузів.