Функціональні рівняння

  • В.А.Ясінський. Задачі математичних олімпіад та методи їх розв’язування. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. — 208 с.
    Книга розрахована на студентів спеціальностей «Математика», «Математика та інформатика», «Математика і фізика» педагогічних університетів та інститутів, вчителів математики та керівників математичних гуртків, а також учнів загальноосвітніх шкіл.
  • І.М.Конет, В.Г.Паньков , В.М.Радченко , Ю.В.Теплінський. Обласні математичні олімпіади. Друге видання, доопрацьоване і доповнене. / За загальною редакцією І.М. Конета – Кам’янець-Подільський: Абетка. – 2005. – 344 с.
    У посібнику розглядаються деякі найбільш поширені методи розв’язування олімпіадних задач та задачі, що пропонувалися юним математикам на обласних олімпіадах упродовж останніх двадцяти двох років (1983-2005). До всіх задач наведено вказівки щодо їх розв’язання або дано повні розв’язки.
  • Сарана О. А. Математичні олімпіади: просте і складне поруч: Навч. посібн. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 344 с.: іл.Посібник призначено для використання під час факультативної роботи з математики та для підготовки до участі в математичних олімпіадах. У ньому описано основні методи та ідеї розв’язування олімпіадних задач, які недостатньо вивчаються в шкільному курсі математики. Кожен метод супроводжується теоретичним обгрунтуванням, прикладами розв’язаних задач та задач для самостійного розв’язання. Всього запропоновано понад і000 задач, з яких понад 200 мають розв’язання, до інших подано відповіді або вказівки. Наведено приклади завдань обласних та Всеукраїнських олімпіад юних математиків за 1997-2002 роки.
  • Ясінський В. А. Олімпіадна математика: функціональні рівняння, метод математичної індукції. — X.,. 2005. — 96 с. — (Б-ка. «Математика в школах України»; Вип. 1 (25)).
    Основна мета пропонованої книги — надати вчителям, учням конкретну допомогу в розвитку вміння розв’язувати олімпіадні задачі з тем: «Функціональні рівняння», «Метод математичної індукції». Посібник містить необхідні теоретичні відомості, зразки розв’язання олімпіадних задач, завдання для самостійного розв’язування.