Тригонометричні рівняння

  • Будна О. С. Зовнішнє оцінювання (підготовка). Алгебра і початки аналізу. 10 клас: Тести для тематичного оцінювання / О. С. Будна, С. М. Будна. , 2007.— 72 с.Тести складено за аналогією до тестів, запропонованих на зовнішньому тестуванні. Роботи, подані у двох варіантах, відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам на вступних іспитах у вузи.
  • Гаук М.М., Зубович Л.В. Самостійні та контрольні роботи. Алгебра та початки аналізу. 10 клас. —Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2000. -80с. ISBN 966-7520-14-5У посібнику подано самостійні та контрольні робота з алгебри та початків аналізу в 10 класі, які відповідають діючим програмам МО України.Завдання для самостійних робіт складено у восьми варіантах, контрольні роботи — у шести варіантах.Для учнів 10-х класів, вчителів, батьків.
    Завдання, які запропоновані у даному посібнику, призначені для організації самостійної роботи учнів і контролю за знаннями та навичками під час вивчення курсу алгебри та початків аналізу в 10 класі. Вони складені відповідно до діючих програм МО України.
  • Резуненко В. О., Ярмак В. О. Тригонометричні рівняння і нерівності для старшокласників і абітурієнтів. — X. : Вид. група «Основа», 2011. — 94, [2] с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. З (99)).ISBN 978-617-00-0832-9.У посібнику проведено класифікацію основних типів тригонометричних рівнянь і нерівностей, які вивчаються в загальноосвітній школі, коротко описано основні прийоми та методи їх розв’язування. До кожного типу рівнянь і нерівностей підібрано вправи для самостійного виконання.Для вчителів і учнів загальноосвітніх шкіл.
  • Резуненко В. О., Ярмак В. О. Тригонометричні рівняння і нерівності для старшокласників і абітурієнтів. — X., 2011. — 94, [2] с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 3 (99)).
    У посібнику проведено класифікацію основних типів тригонометричних рівнянь і нерівностей, які вивчаються в загальноосвітній школі, коротко описано основні прийоми та методи їх розв’язування. До кожного типу рівнянь і нерівностей підібрано вправи для самостійного виконання.