Математичний гурток

  • У світі математики. Український математичний журнал для школярів. Випуск 4. Том 10. -2004Журнал друкується за постановою Вченої радії механіко-математичного факультету Національного університету ім. Т. Шевченка.
  • Матеріали для організації роботи математичного гуртка в 7 класі /уклад. Л. А. Остапенко, С. Є. Пасько, Д. О. Черничук. — X., 2010. — 124, [4] с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 5 (89)).
    У пропонованому посібнику представлено матеріали для організації роботи гуртка в 7 класі. Книга містить дві частини. У першій частині наведено матеріали для проведення факультативного курсу «За лаштунками підручника математики». Друга частина книги стане у пригоді вчителям у підготовці та проведенні занять із олімпіадної теми «Метод розфарбовування графів у задачах комбінаторного характеру».