Теорема Чеви

  • Жидков С. І. Теореми Чеви і Менелая: від теорії — до практики. — X., 2010. — 159, [1] с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 6 (90)).
    У посібнику розглядається застосування теорем Чеви і Менелая для багатьох стандартних і відомих задач, що дозволяє одержати розв’язання не менш прості й компактні, але й більш ефективні, що важливо для підвищення в учнів цікавості до геометрії.