Бродський ймовірність

  • Бродський Я. С. Події, ймовірності, частоти. — X.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2008,- 140, [4] с.
    Посібник призначений для навчання учнів 7-8 класів статистики, ймовірності й комбінаторики. У ньому розглядаються різні підходи до визначення ймовірності події: класичний, заснований на підрахунку кількості рівноможливих наслідків досліду.
  • Бродський Я. С. Статистика, ймовірність, комбінаторика у старшій школі / Я. С Бродський, О. Л. Павлов. — X,: Вид. група «Основа», 2008. — 207, [1] с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 7 (67)).
    Посібник містить рекомендації щодо організації навчання статистики, ймовірності, комбінаторики. Посібник призначено для вчителів математики. Він буде корисним не тільки вчителям старших класів, а й усім учителям математики та інших предметів, які впроваджують ймовірнісно-статистичну лінію у зміст шкільної освіти.