змістова лінія в курсі матемтики

  • Сухарєва Л. С. Нова змістова лінія в сучасному шкільному курсі математики 5-6 класів. — X. : Вид. група «Основа», 2008. — 144 с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 10 (70)).
    Посібник містить рекомендації щодо організації навчання статистики, ймовірності, комбінаторики в 5-6 класах. Посібник призначено дня вчителів математики. Він буде корисним не тільки вчителям 5-6 класів, а й усім учителям математики та інших предметів, які впроваджують ймовірнісно-статистичну лінію у зміст шкільної освіти.