факультативні заняття з математики

  • Ушаков Р. П. Математичні етюди. Книга 1. – X., 2008. – 128 с. – (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 2 (62)).
    Пропонована книга створена автором на основі багаторічного досвіду викладання математики. Книга складається з чотирьох розділів: «Тотожності в трикутнику», «Комбіновані задачі на прогресії», «Метод Малікова», «Подільність чисел та многочленів», матеріали яких можуть використовувати учні, які навчаються в класах з поглибленим вивченням математики, готуються до участі в олімпіадах різного рівня.