координатний метод

  • Бунєєва Н. О., Каргаполов О. М. Задачі зі стереометрії. – X., 2007. – 128 с. – (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 11 (59)).
    Пропонований посібник містить виклад теоретичних відомостей і підходів, необхідних для розв’язування задач зі стереометрії за допомогою координатного й векторного методів. Розглянуто приклади розв’язання різних за складністю задач. До кожного розділу наводиться достатня кількість задач для самостійного розв’язування.