показникові нерівності

  • Семенов В. О., Тристан В. М. Доведення нерівностей. Показникові і логарифмічні нерівності. – X.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 192 с. – (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 10 (58)).
    У пропонованій книзі розглянуто доведення понад 400 показникових і логарифмічних нерівностей різного ступеня складності, від зовсім простих до склад­них, олімпіадних задач. Ця книга – спроба авторів зібрати в одному посібнику всі логарифмічні та показникові нерівності.