метод інтервалів

  • Лукаш О. В., Прес Е. М. Метод інтервалів. – X.: Вид. група «Основа», 2007. – 144 с. – (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 6 (54)).
    Посібник присвячений одному з найважливіших методів розв’язування нерівностей — методу інтервалів. У книзі викладено його застосування під час розв’язування нерівностей: цілих, дробово-раціональних, ірраціональних, показникових, логарифмічних, тригонометричних та нерівностей з параметром.