координатно-векторний метод

  • Кушнір І. А. З геометрією на ти! – X.: Вид. група «Основа», 2007. – 112 с. – (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 5 (53)).
    Пропонована книжка написана відомим педагогом, визнаним спеціалістом шкільної геометрії. Не секрет, що останніми роками падає інтерес до вивчення геометрії, тому відродження зацікавленості до неї може відбутися в першу чергу в математичних класах. У посібнику викладено, як привернути увагу учнів до чудового світу геометрії.