Розвиток критичного мислення

  • Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. Розвиток критичного мислення. Модульне навчання. – X., 2007. – 128 с. – (Б-ка журн. «Математика в шко­лах України»; Вип. 4 (52)).
    Мета випуску цієї серії — ознайомити вчителів загальноосвітніх шкіл з існуючими педагогічними технологіями, показати застосування означених технологій під час вивчення математики. Пропонований посібник містить опис технології розвитку критичного мислення та системи модульного навчання Наведено також розробки уроків з використанням означених технологій.